Hà Nội thắt chặt giám sát, quản lý sử dụng nhà quận Thanh Xuân

Là một trong những quận ghi nhận tốc độ phát triển đô thị hoá nhanh bậc nhất Thủ đô, việc giám sát quản lý sử dụng nhà đất quận Thanh Xuân lại càng trở nên bức thiết do nhu cầu nhà ở tăng mạnh trong những năm gần đây. 

Chuyên đề thực hiện và áp dụng quy định pháp luật trong việc quản lý sử dụng tài sản công, bao gồm nhà và đất thuộc sở hữu nhà nước đã được thực hiện bởi Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cho quận Thanh Xuân. 

Ngay khi kết thúc họp bàn, đoàn chuyên đề đã ngay lập tức tiến hành khảo sát thực địa tại dự án chung cư cao tầng đang tiến hành giải phóng mặt bằng tại phường Hạ Đình. 

Giám sát chặt chẽ quản lý nhà đất quận Thanh Xuân
Thông quan buổi thực tế, Uỷ ban nhân dân thành phố đã đề nghị lãnh đạo quận Thanh Xuân trực tiếp tiến hành nghiên cứu, phân loại cụ thể vè quyền cho thuê, liên kết và kinh doanh đối với nhà và đất thuộc quyền sở hữu của nhà nước trên địa bàn quận. Trong đó, phân loại làm 2 hướng: 

Tài sản công do nhà nước phân quyền sử dụng cho quận, phục vụ mục đích công vụ, sau khi hoàn thành đúng mục tiêu sẽ được chuyển giao xây dựng nhằm khai thác kinh tế. UBND quận Thanh Xuân sẽ trực tiếp tiến hành thẩm định giá, sau đó có báo cáo cụ thể về UBND thành phố.

Tài sản được đảm bảo bởi Thủ tưởng đơn vị sự nghiệp, có tiến hành liên kết kinh doanh, nguyên giá quy định dưới 500 triệu. 

Nguyên lãnh đạo quận Thanh Xuân đã đứng ra nhận quyết định chỉ thị từ Thành phố, đảm bảo sẽ tăng cường phổ biến giáo dục, giúp người dân hiểu rõ hơn về quy trình quản lý và sử dụng tài sản công nhà và đất sao cho đúng mục đích, tránh lãng phí, tiêu hao. 

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác tài sản nhà và đất thuộc quận Thanh Xuân cũng cần cam kết rõ ràng về công tác sử dụng, gửi báo cáo chi tiết xác định rõ nghĩa vụ và thẩm quyền của đơn vị đối với tài sản được giao.

Để đảm bảo công tác quản lý được triển khai minh bạch, việc giám sát bởi UBND quận Thanh Xuân cũng cần phải tăng cường và thắt chặt hơn. Quận đề ra những phương án phạt thích đáng cho những hành vi sử dụng trái mục đích tài sản nhà và đất, gây thiệt hại nặng nề cho Nhà nước. 

Hàng loạt dự án quận Thanh Xuân sai phạm

Hàng loạt những sai phạm xây dựng tại tuyến đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân bị điều tra xử lý

Theo thực tế khảo sát toàn khu vực quận, nơi đây có tổng cổng 190 khuôn viên đất, tương đương 307.580 m2 được sử dụng vào mục đích công vụ. Đã có 344 đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng khu đất, theo báo cáo từ Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Nhìn chung, quận Thanh Xuân đã giám sát khá chặt chẽ và đúng quy trình hầu hết các đơn vị sử dụng đất. Hiện tại, còn khoảng 86 đơn vị chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ nhanh chóng được cơ quan có thẩm quyền hoàn thành nốt thủ tục, nhằm phát huy tối đa quyền để đơn vị thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ được giao. 

Tóm lại, việc kiếm soát chặt chẽ tài sản nhà và đất tại quận Thanh Xuân là một việc làm rất quan trọng, trong thời điểm quỹ đất khu vực ngày càng hạn hẹp và các trường hợp sử dụng sai mục đích tài sản công ngày càng gia tăng.

0918 903 999